Mertua Pak Cecep Ngantunkeun Alam Dunya

Diposting oleh hikmatiar pada 21:30, 02-Nov-13

Angin subuh nyulusup kana sungsuam sumarambah kana bayah, nya dina waktu harita datang SMS aya iber ti hiji babaturan yen nu jadi mitohana ninggalkeun alam dunya keur salawasna, dunya asa tungkeb, langit asa urug meunang beja kapapait. Innalillahi wainnaillaihi Rojiun mugia almarhum sagala amal ibadahna di tampi ku Alloh SWT turta kulawarga nu di tinggalkeun aya dina kasabaran narima kana musibah nu geus jadi papasten sakur jalma nu kumelendang di alam dunya. Amin.. 

BELASUNGKAWA KA KULAWARGA ALMARHUM BAPAK HAMID DAUD, JASA ANJEUNNA TEU AYA WILANGANA KANGGE KAMAJENGAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANDUNGBARAT.

sumanget heubeul, beungeut belél ogé.

Diposting oleh hikmatiar pada 16:42, 08-Okt-13

midang deui para mitra, para wargi, para sugri sadayana blog simkuring nu lami kalunta-lunta teu puguh alangutuna.
Insya Alloh sanes waktos mostingkeun deui perkara-perkara nu pakait sareng ki sunda.

xl

Diposting oleh hikmatiar pada 16:32, 11-Peb-13

Assalamualaikum lami teu tepang sareng para wargi sadayana dugika lukutan ieu blog, dina danget ieu simkuring seja posting 1 postingan nu luar biasa!! Sumangga titenan Kahiji: para saderek nyumbang sakedik k operator pulsa rp 2000 kangge ngagaleuh paket operamini nu sadinten,daftarna tabuh 11 wengi salajengna pareuman hape para saderek teh mung omat teu kengeng d pekprek, hurungkeun deui saparantos tabuh 12 wengi. Kadua: set hape ku... [Baca selengkapnya]

Pupuh Sunda

Diposting oleh hikmatiar pada 13:07, 28-Des-12

assalamualaikum sampurasun baraya sadaya, simkuring dina danget ieu seja posting 1 kasenian kawih pituin ti tatar sunda. ieu kawih tos ampir tumpur k silih ku kawih2 modern, ieu kawih namina PUPUH. sumangga tengetan hiji2na. Pupuh aya tujuh welas rupa: 1.Asmarandana, ngagambarkeun rasa kabirahian, deudeuh asih, nyaah. 2.Balakbak, ngagambarkeun heureuy atawa banyol. 3.Dangdanggula, ngagambarkeun katengtreman, kawaasan, kaagungan, jeung kagumbiraan. 4.Durma, ngagambarkeun rasa ambek, gedé haté, atawa sumanget. 5.Gambuh, ngagambarkeun... [Baca selengkapnya]